Duyurular

Fakültemiz bünyesinde 20-21-22 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak olan Alan ve Derece Tespit Sınavına girecek olan öğrenci listesi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Alan ve Derece Tespit Sınavı

Sınav Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu

Sınav Başlangıç Saati: 09.30' dur.

Adaylar linkte yer alan listedeki sıraya göre sınava alınacak olup, sınav süresi her öğrenci için 15 dakikadır. 

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

• Bu liste, adayların diplomalarındaki adı ve soyadları kullanılarak oluşturulmuştur.

• Adaylar sınava gelirken Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportun aslını, onaylı diploma örneği ve onaylı diploma çevirisini yanlarında getirmek zorundadır. • Nüfus cüzdanının soğuk damgalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel fotoğraflı ve T.C. Kimlik / Y.U. Numaralı olması zorunludur. Zorunlu şeklî özellikleri taşımayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

• Türkiye'de herhangi bir eğitim kurumunda çalışan adayların çalıştıkları kurumdan aldıkları belgeleri ya da uzmanlıklarını gösteren belgeleri de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

• Adayın sunduğu belgelerdeki kimlik bilgilerinde (adı ve soyadı, doğum tarihi, vb.) herhangi bir farklılık varsa, farklılığın nedeni aday tarafından izah edilmelidir. Beyan edilen bilgilerin sorumluluğu adaylara ait olup gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

• Değerlendirmeye girilecek yerlerde araç, gereç ve eşya emanete alınmayacağından adaylar; kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazlar, çağrı cihazı, telsiz, telefon, fotoğraf makinesi vb. araçlar, • Cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, Silah ve benzeri teçhizat vb. (resmî görevli olanlar dâhil) araç ve gereçleri yanlarında bulunduramayacaklardır.

• Değerlendirme dili Türkçedir. Adayların Türkçe bilmediği durumda adayın getirdiği tercümanla katılması mümkün olup üniversitemiz tarafından görevlendirilen ve ilgili dili bilen bir öğretim elemanı gözlemci olarak komisyona dâhil edilir.

• Değerlendirmeye girecek adayların yüzü, kimlik tespiti sağlayacak şekilde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile değerlendirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların belirtilen süreden en az yarım saat önce değerlendirme yerinde hazır bulunmaları gerekir.

• Adayların Üniversitemiz ile yapacakları bütün yazışmalarda T.C. Kimlik/ Y.U. numarası, adı, soyadı, adresi ve imzası bulunmak zorundadır. Faks ya da elektronik posta ile gönderilen dilekçeler işleme alınmaz.

• Adaylar, Alan ve Derece Tespit Değerlendirmesi kapsamında, Üniversitemizin belirlediği değerlendirme ölçütlerine uymak zorundadır. Kurallara uymayan adayların davranışları tutanak altına alınır. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların gerekirse değerlendirmeye devam etmelerine izin verilmez.