Koordinatörlükler

 

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KOORDİNATÖRLÜKLER VE KOMİSYONLAR

KOORDİNATÖRLÜK BİLGİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM ELEMANI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Değişim Programları Koordinatörü

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 303 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 17 02

mustafa@gazi.edu.tr

AKTS Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 341 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 17 07

ozerbas@gazi.edu.tr

Bologna Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet Akif SÖZER

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 306 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 17 23

akif@gazi.edu.tr

Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi

Doç.Dr. Pınar BULUT

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 311 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 19 16

ptasdemir@gazi.edu.tr

Tanıtım Etkinlikleri Koordinatörü

Arş. Gör. Okan DORUK

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 343 nolu oda Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 19 27

okandoruk@gazi.edu.tr

 

İNTİBAK VE DENKLİK KOMİSYONU

 

 

 

 

 

 

 

İntibak ve Denklik Komisyonu

 

Prof. Dr. Hüseyin KÖKSAL

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 309 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 17 27

hkoksal@gazi.edu.tr

Prof.Dr. Seyit ATEŞ

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 311 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

 

Doç. Dr. Pınar BULUT

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 311 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 19 16

ptasdemir@gazi.edu.tr

 

ALAN DERECE TESPİT VE İLMİ HÜVİYET KOMİSYONU

Öğretim Üyesi / Öğretim Elemanı

İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 336 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 17 30

erabia@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Akif SÖZER

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 306 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 17 23

akif@gazi.edu.tr

Prof.Dr. Seyit ATEŞ

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 306 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 17 09

seyitates@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Ecem ÇELİKKOL

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 340 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

ecemcelikkol@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör. Dilara AKYAR

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 340 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

dilara.akyar@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör. Emine Birgül ZELZELE

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 340 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

birgul.zelzele@gmail.com

 

 

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

RİSK ALT ÇALIŞMA GRUBU

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Temel Eğitim Bölümü Risk Grup Başkanı

erabia@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Üye

mustafa@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Hatice BEKİR

Üye

shatice@gazi.edu.tr

 

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL PROGRAM ÇALIŞMA GRUBU

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı İç Kontrol Program Çalışma Grubu Başkanı

erabia@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Neşe IŞIK TERTEMİZ

Üye

tertermiz@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Seyit ATEŞ

Üye

seyitates@gazi.edu.tr

 

 

 

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL BİRİM ÇALIŞMA GRUBU

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

İç Kontrol Birim Çalışma Grubu Başkanı

erabia@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Üye

dilekogretir@gmail.com

 

 

 

 

 

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUBU

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Kalite Alt Çalışma Grubu Başkanı

erabia@gazi.edu.tr

Prof. Dr. İlkay ULUTAŞ

Üye

uilkay@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa KALE

Üye

mkale@gazi.edu.tr

 

 

KALİTE GÜVENCESİ VE DERECELENDİRME KOMİSYONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Komisyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Mustafa KALE (Başkan)

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 342 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 17 06

mkale@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Akif SÖZER

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 306 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 17 23

akif@gazi.edu.tr

Doç.Dr. Pınar BULUT (Üye)

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 311 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 19 16

ptasdemir@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Okan DORUK

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 343 nolu oda Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 19 27

okandoruk@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Elif Büşra UZUN

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 344 nolu oda Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 19 16

ebusrauzun@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Yasemin SÖNMEZ

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 344 nolu oda Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 19 16

yaseminsonmez@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Emine Birgül ZELZELE

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 343 nolu oda Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 19 27

birgul.zelzele@gmail.com

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KOORDİNATÖRLÜKLER VE KOMİSYONLAR

STRATEJİK PLAN ALT ÇALIŞMA GRUBU

Adı Soyadı

Görevi

Ekipteki Görevi

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Temel Eğitim Anabilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Başkanı

Başkan

erabia@gazi.edu.tr

Prof Dr. Naciye AKSOY

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Program Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Başkanı

Başkan vekili

 naciye@gazi.edu.tr

 

 

 

 

 

Doç. Dr. İhsan Seyit ERTEM

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Üye

iertem@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör. Elif Büşra UZUN

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Üye

ebusrauzun@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör. Yasemin SÖNMEZ

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Üye

yaseminsonmez@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör. Ecem ÇELİKKOL

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Üye

ecemcelikkol@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör. Dilara AKYAR

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Sekreteri

Sekretarya

dilara.akyar@gazi.edu.tr

 

 

 

 

İÇ KONTROL BİRİM ÇALIŞMA GRUBU

BİLİM DALI BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL BİRİM ÇALIŞMA GRUBU

SINIF EĞİTİMİ BİLİM DALI BAŞKANI

Prof.Dr. Rabia SARIKAYA

ÜYE

Prof. Dr. Neşe TERTEMİZ

 

 

 

 

İÇ KONTROL PROGRAM ÇALIŞMA GRUBU

BİLİM DALI BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL PROGRAM ÇALIŞMA GRUBU

SINIF EĞİTİMİ BİLİM DALI BAŞKANI

Prof.Dr. Rabia SARIKAYA

ÜYE

Prof. Dr. Neşe TERTEMİZ

ÜYE

Doç. Dr. Seyit ATEŞ

 

RİSK ALT ÇALIŞMA GRUBU

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

RİSK ALT ÇALIŞMA GRUBU

TEMEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI RİSK GRUP BAŞKANI

Prof.Dr. Hayati AKYOL

ÜYE

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

ÜYE

Prof. Dr. Hatice BEKİR

 

 

SINIF EĞİTİMİ BİLİM DALI DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ

Prof. Dr. Hayati AKYOL

Prof. Dr. Selma YEL

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Prof. Dr. Naciye AKSOY

Prof. Dr. Bekir BULUÇ

 

 

İNTİBAK VE DENKLİK KOMİSYONU

 

 

 

 

 

 

İntibak ve Denklik Komisyonu

 

Prof. Dr. Hüseyin KÖKSAL

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 309 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 17 27

hkoksal@gazi.edu.tr

Prof.Dr. Seyit ATEŞ

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 311 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

seyitates@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Pınar BULUT

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 311 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 19 16

ptasdemir@gazi.edu.tr