Lisansüstü Eğitim


   Yüksek Lisans   Doktora

 

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı lisansüstü eğitimle ilgili bilgiler aşağıdaki bağlantılarda mevcuttur.

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Lisansüstü Programların Tanıtımı

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Ders AKTS Tablosu

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders AKTS Tablosu

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı Ders AKTS Tablosu

 

SINIF EĞİTİMİ BİLİM DALI DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ

Prof. Dr. Hayati AKYOL

Prof. Dr. Selma YEL

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Prof. Dr. Naciye AKSOY

Prof. Dr. Bekir BULUÇ

Doktora Yeterlik Komitesi Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde ilgili maddelere göre çalışmaktadır.

 

Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler

Yeterlik Sınavı Dilekçesi için tıklayınız.