Duyurular

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda;üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacılarınyapacakları ulusal ve uluslararası araştırma uygulamaları ve veri toplama faaliyetlerinin izin talepleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 21.01.2020 tarihinde yayınlanan genelgenin usul esaslarına göre değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

İlgili genelgeye ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pqZlLGrBi6QJ:mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2034.pdf+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr