Duyurular

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI

 

NO

Ad Soyad

Ülke

Üniversite

Sınava Gireceği Yer

Sınava Gireceği Tarih

Bölüm

1

Bayan ALZAHRAVI

Suriye

Aleppo University

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Hersek Binası

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Aralık 2020

Sınıf Öğretmenliği

2

Jaydaa SHAIKH MASHAEL

Suriye

Aleppo University

Sınıf Öğretmenliği

3

Walaa WATAD

Suriye

Aleppo University

Sınıf Öğretmenliği

4

Randa AKJA

Suriye

Tishreen University

Sınıf Öğretmenliği

5

Muhammed SABOUR

Suriye

Tishreen University

Sınıf Öğretmenliği

6

Samer ALZIR

Suriye

Tishreen University

Sınıf Öğretmenliği

 • Bu liste adayların diplomalarındaki ad ve soyadları kullanılarak oluşturulmuştur.

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı 07 Aralık 2020 tarihinde Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binasında yapılacaktır.  İlmi Hüviyet Sınavı Yazılı Sınav + Sözlü Sınav şeklinde iki oturumda gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav: 07 Aralık 2020 saat 09.00-10.00 arasında Hersek Binası 116 nolu sınıf

Sözlü Sınav: 07 Aralık 2020 saat 10.30 Hersek Binası 2 nolu toplantı salonu

 

Adayın Sınava Girerken Yanında Bulundurması Gerekenler

 • Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaport aslı. (*)
 • Bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
 • Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.

 

(*) Nüfus cüzdanının soğuk damgalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı olması zorunludur. Zorunlu şekli unsurları taşımayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

 

Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç, Gereç ve Eşyalar

Sınav yapılacak merkezlere hiçbir surette araç, eşya ve gereç emanete alınmayacağından aşağıda belirtilen araç, gereç ve eşyalar sınav sırasında yanlarında bulundurulmayacaktır:

 • Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, telefon, fotoğraf makinesi vb araçlar.
 • Cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar.
 • Silah ve benzeri teçhizat vb. (resmi görevli olanlar dahil)

 

 

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

 • Adaylar sınava gelirken Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportun aslını, onaylı diploma örneği ve onaylı diploma çevirisini yanlarında getirmek zorundadır.
 • Türkiye'de herhangi bir eğitim kurumunda çalışan adayların çalıştıkları kurumdan aldıkları belgeleri ya da uzmanlıklarını gösteren belgeleri de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 • Adayın sunduğu belgelerdeki kimlik bilgilerinde (adı ve soyadı, doğum tarihi, vb.) herhangi bir farklılık varsa, farklılığın nedeni aday tarafından izah edilmelidir. Beyan edilen bilgilerin sorumluluğu adaylara ait olup gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
 • Değerlendirme dili Türkçedir.
 • Değerlendirmeye girecek adayların yüzü, kimlik tespiti sağlayacak şekilde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile değerlendirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların belirtilen süreden en az yarım saat önce değerlendirme yerinde hazır bulunmaları gerekir.
 • Adaylar İlmi Hüviyet Sınavı kapsamında, Üniversitemizin belirlediği değerlendirme ölçütlerine uymak zorundadır. Kurallara uymayan adayların davranışları tutanak altına alınır. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların gerekirse değerlendirmeye devam etmelerine izin verilmez.