Yönetim
            

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. RABİA SARIKAYA

Tel : +90 312 202 17 30

e-posta : erabia@gazi.edu.tr
              

             

ANABİLİM DALI BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Kemal KÖKSAL

Tel: +90 312 202 1731

e- posta: koksalk@gazi.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Nezihe ÇARDAK

+90 312 202 1820