Coordinatorships and Commissions

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

KOORDİNATÖRLÜKLER VE KOMİSYONLAR

 


İNTİBAK VE DENKLİK KOMİSYONU

 

 

 

 

İntibak ve Denklik Komisyonu

Prof. Dr. Hüseyin KÖKSAL

Asıl Üye

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 309 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 17 27

hkoksal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. İhsan Seyit ERTEM

Asıl Üye

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 302 nolu oda

 

Yenimahalle / ANKARA

iertem@gazi.edu.tr

i

Doç. Dr. Pınar BULUT

Asıl Üye

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 311 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 19 16

ptasdemir@gazi.edu.tr

Prof.Dr. Naciye AKSOY Yedek Üye

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 338 nolu oda

0312 202 17 03

naciye@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Seyit ATEŞ Yedek Üye

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 304 nolu oda

seyitates@gazi.edu.tr

İntibak ve Denklik Komisyonu Aşağıda linkleri verilen yönerge ve yönetmeliklere göre çalışmaktadır.

Yatay Geçiş Yönergesi İçin Tıklayınız

İntibak Yönergesi İçin Tıklayınız

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri İçin Tıklayınız

 

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI PROGRAM EĞİTİM KOMİSYONU

 

Adı Soyadı

E-posta

Prof. Dr. Selma YEL

selmayel@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Neşe IŞIK TERTEMİZ

tertermiz@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

mustafa@gazi.edu.tr

 

 

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI  SOSYAL VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

 

Adı Soyadı

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

erabia@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

mustafa@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Seyit ATEŞ seyitates@gazi.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Kemal KÖKSAL köksalk@gazi.edu.tr

 

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI UYGULAMALI EĞİTİMLER KOMİSYONU

 

Adı Soyadı

E-posta

Prof. Dr. Mustafa ULUSOY

mulusoy@gazi.edu.tr
Öğr. Gör. Aytaç ACUN aacun@gazi.edu.tr
Öğr. Gör. Sevinç AKKAYA GÜREL osevinc@gazi.edu.tr


 

DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

KOORDİNATÖRLÜK BİLGİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM ELEMANI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Değişim Programları Koordinatörü

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 303 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 17 02

mustafa@gazi.edu.tr

Değişim Programları Koordinatörlüğü Prof. Dr. Mustafa YILDIZ tarafından Gazi Üniversitesi Değişim Programları Birimi tarafından yürütülen Erasmus, Mevlana ve Orhun Değişim Programları mevzuatlarına uygun olarak yürütülmektedir.

Erasmus Değişim Programı Mevzuatı İçin Tıklayınız

Mevlana Değişim Programı Mevzuatı İçin Tıklayınız

Orhun Değişim Programı Mevzuatı İçin Tıklayınız

 

 


 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ve OKUL DENEYİMİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

 

KOORDİNATÖRLÜK BİLGİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM ELEMANI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Bölüm Koordinatörü

Öğr. Gör. Hülya KAPKINER

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 345 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 19 16

kapkiner@gazi.edu.tr

Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Bölüm Koordinatörlüğü Öğr. Gör. Hülya Kapkıner tarafından Öğretmenlik Uygulaması yönergesine göre yürütülmektedir.

Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi İçin Tıklayınız

 

 

TANITIM ETKİNLİKLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

KOORDİNATÖRLÜK BİLGİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM ELEMANI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tanıtım Etkinlikleri Koordinatörü

Arş. Gör. Okan DORUK

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 343 nolu oda Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 19 27

okandoruk@gazi.edu.tr

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Tanıtım Etkinlikleri Koordinatörlüğü Arş. Gör. Okan DORUK tarafından yürütülmektedir.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı WEB Sayfası Tanıtım Bölümü İçin Tıklayınız

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Tanıtım Videosu İçin Tıklayınız

 

 

 

AKTS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

KOORDİNATÖRLÜK BİLGİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM ELEMANI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKTS Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 341 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 17 07

ozerbas@gazi.edu.tr

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı AKTS Koordinatörlüğü Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ tarafından Gazi Üniversitesi Bilgi Paketinde Belirtilen AKTS Kataloğuna göre yürütülmektedir.

Gazi Üniversitesi Bilgi Paketi İçin Tıklayınız

 

 

BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

KOORDİNATÖRLÜK BİLGİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM ELEMANI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bologna Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet Akif SÖZER

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 306 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 17 23

akif@gazi.edu.tr

 

 

ALAN DERECE TESPİT VE İLMİ HÜVİYET SINAV KOMİSYONU

 

Öğretim Üyesi / Öğretim Elemanı

İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

(ASIL ÜYE)

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 336 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 17 30

erabia@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Akif SÖZER

(ASIL ÜYE)

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 306 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 17 23

akif@gazi.edu.tr

Prof.Dr. Seyit ATEŞ

(ASIL ÜYE)

 

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 304 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

 

seyitates@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Hüseyin KÖKSAL

(ASIL ÜYE)

 

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 309 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 17 27

hkoksal@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Pınar BULUT

(ASIL ÜYE)

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 311 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 19 16

ptasdemir@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Neşe IŞIK TERTEMİZ

(YEDEK ÜYE)

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 339 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

tertermiz@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kemal KÖKSAL

(YEDEK ÜYE)

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 337 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

köksalk@gazi.edu.tr

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Alan Derece Tespit ve İlmi Hüviyet Sınav Komisyonu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’ne, GAZİ ÜNİVERSİTESİ ALAN VE DERECE TESPİT DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMA ESASLARI  uygun çalışmaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-4.htm

 

 

 

KALİTE GÜVENCESİ VE DERECELENDİRME KOMİSYONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Komisyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Mustafa KALE (Başkan)

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 342 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 17 06

mkale@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Akif SÖZER

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 306 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 17 23

akif@gazi.edu.tr

Doç.Dr. Pınar BULUT (Üye)

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 311 nolu oda

Yenimahalle / ANKARA

0312 202 19 16

ptasdemir@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Okan DORUK

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 343 nolu oda Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 19 27

okandoruk@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Elif Büşra UZUN

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 344 nolu oda Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 19 16

ebusrauzun@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Yasemin SÖNMEZ

 

Gazi Eğitim Fak. Bosna Binası 344 nolu oda Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 202 19 16

yaseminsonmez@gazi.edu.tr

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KOORDİNATÖRLÜKLER VE KOMİSYONLAR

STRATEJİK PLAN ALT ÇALIŞMA GRUBU

 

Adı Soyadı

Görevi

Ekipteki Görevi

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Temel Eğitim Anabilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Başkanı

Başkan

erabia@gazi.edu.tr

Prof Dr. Naciye AKSOY

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Program Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Başkanı

Başkan vekili

 

 

 naciye@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. İhsan Seyit ERTEM

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Üye

iertem@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Elif Büşra UZUN

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Üye

ebusrauzun@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Yasemin SÖNMEZ

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Üye

yaseminsonmez@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Ecem ÇELİKKOL

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Üye

ecemcelikkol@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Dilara AKYAR

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Sekreteri

Sekretarya

dilara.akyar@gazi.edu.tr

 

 

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL PROGRAM ÇALIŞMA GRUBU

 

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı İç Kontrol Program Çalışma Grubu Başkanı

erabia@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Neşe IŞIK TERTEMİZ

Üye

tertermiz@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Seyit ATEŞ

Üye

seyitates@gazi.edu.tr

 

 

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL BİRİM ÇALIŞMA GRUBU

 

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

İç Kontrol Birim Çalışma Grubu Başkanı

erabia@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Üye

dilekogretir@gmail.com

 

 

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUBU

 

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Kalite Alt Çalışma Grubu Başkanı

erabia@gazi.edu.tr

Prof. Dr. İlkay ULUTAŞ

Üye

uilkay@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa KALE

Üye

mkale@gazi.edu.tr

 

 

İÇ KONTROL BİRİM ÇALIŞMA GRUBU

 

BİLİM DALI BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL BİRİM ÇALIŞMA GRUBU

SINIF EĞİTİMİ BİLİM DALI BAŞKANI

Prof.Dr. Rabia SARIKAYA

ÜYE

Prof. Dr. Neşe TERTEMİZ

 

İÇ KONTROL PROGRAM ÇALIŞMA GRUBU

 

BİLİM DALI BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL PROGRAM ÇALIŞMA GRUBU

SINIF EĞİTİMİ BİLİM DALI BAŞKANI

Prof.Dr. Rabia SARIKAYA

ÜYE

Prof. Dr. Neşe TERTEMİZ

ÜYE

Prof. Dr. Seyit ATEŞ

 

 

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

RİSK ALT ÇALIŞMA GRUBU

 

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Temel Eğitim Bölümü Risk Grup Başkanı

erabia@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Üye

mustafa@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Hatice BEKİR

Üye

shatice@gazi.edu.tr

 

 

Adı Soyadı

Görevi

Ekipteki Görevi

E-posta

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Temel Eğitim Bölümü Risk Grup Başkanı

Başkan

erabia@gazi.edu.tr

Prof Dr. Naciye AKSOY

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Program Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Başkanı

Başkan vekili

 naciye@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör. Elif Büşra UZUN

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Üye

ebusrauzun@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Yasemin SÖNMEZ

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Üye

yaseminsonmez@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Ecem ÇELİKKOL

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Üye

ecemcelikkol@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Dilara AKYAR

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Sekreteri

Sekretarya

dilara.akyar@gazi.edu.tr

 

 

 

 

 

Risk Alt Çalışma Grubu, İç Kontrol Program Çalışma Grubu, İç Kontrol Birim Çalışma Grubu, Kalite Alt Çalışma Grubu, Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Komisyonu, Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Üyeleri, aşağıda linkte verilen; yönetmelik, usul ve esaslar ve yönergelere uygun çalışmaktadır.

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi ve

Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Tıklayınız

 

 

 

background image